Layout © Janne Viljanen, Sisältö © Janne Viljanen
Kuvat © Janne Viljanen © 2019

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
kokoomus_valk_logo.png

Miksi lähden ehdolle kuntavaaleissa 2021 ?

Millainen on hyvä ehdokas? Järjestäen ennen vaaleja kaikki lupailevat vaikka mitä, jotta he miellyttäisivät äänestäjiä. Todellisuus on hieman toinen; kansanedustaja, kunnanvaltuutettu tai maakuntavaltuutettu ei  pysty yksinään päättämään mitään. Sama koskee kaikkia puolueita yksittäisenä puolueena, sillä meillä ei ole yksipuoluejärjestelmää, eikä mikään puolue tule saamaan ehdotonta enemmistöä yksissäkään vaaleissa. Ainoa tapa, jolla asioita todella saadaan eteenpäin on yhteistyökyky myös muiden puolueiden kanssa.

Miksi minä olisin hyvä vaihtoehto?

Pitkä kokemus asioiden maaliin saattamisesta

Lähes 30 vuoden IT prosessien kehittämistyö-, projektityö- ja projektinjohtamistyökokemuksella voin sanoa, että kykenen myös nopeasti muuttuvassa tilanteessa järkiperäisten ja perusteltujen päätösten tekemiseen.

 

Pitkä kokemukseni antaa minulle kyvyn tarvittavaan yhteistyöhön. Aina päämäärän saavuttaminen ei ole helppoa ja joissakin tilanteissa kompromissiratkaisu on se mahdollistava tekijä maaliin pääsyyn. On kuitenkin muistettava, että hyvä perusta on kaikkien päätösten taustalla, eli tulee myös tilanteita, jolloin peli on puhallettava poikki. 

Yksityisyydensuoja ja yleinen tietoturva tärkeitä

Toimin nykyisessä työssäni tietoturva- ja henkilötietosuojavastaavana Suomi-tasoisesti. Työni on antanut minulle kyvyn reagoida näihin uhkiin riittävän ajoissa. Mahdolliset poikkeustilanteet näillä osa-alueilla on mahdollista saada hoidettua minimaalisin vahingoin.

 

SoTe -uudistus on näillä näkymin tulossa tällä hallituskaudella ja näitä aihealueita on kyettävä valvomaan ennakoivasti olemassa olevan tiedon valossa, eikä arvausperiaatteella, eikä varsinkaan valmistautumatta ennalta. Se miten tämän hallituksen ajama muutos todella vaikuttaa kuntapuolella, on vielä arvailujen varassa, mutta merkit viittaavat jo nyt sanelupolitiikkaan ja palveluiden pakkosiirrosta kunnilta maakunnille.

Yleisen jaksamisen ja toimintakyvyn turvaaminen

Työni ohella toimin pienyrittäjänä hyvinvointi- ja ravitsemuskonsultoinnin parissa, jossa pyrkimyksenäni on erityisesti ihmisten yleinen jaksaminen ja toimintakyky sekä heidän elintapansa. Yleinen hyvinvointi on meidän kaikkien oikeus ja me tarvitsemme sitä pystyäksemme työskentelemään eläköitymiseemme saakka terveenä.

Pienyrittäjä taustani antaa minulle mahdollisuuden katsoa asioiden kehittymistä myös yrittäjän perspektiivistä, joten pyrin mahdollistamaan heille heidän tarvitsemansa toimintakyvyn myös jatkossa.

Maahanmuutto ja pakolaiskysymys

Maahanmuuttoa on monenlaista, joita ei normaalisti erotella toisistaan, vaan kaikki maahanmuuttajat niputetaan yhden ryhmän alle.

Työperäinen maahanmuutto on Suomelle elinehto tulevaisuudessa. Oma kantaväestömme pienenee kaiken aikaa, joten uusia veronmaksajia on pakkoa saada lisää, jotta meidän kaikkien hyvinvointimme voisi jatkua. Vain aktiiviset veronmaksajat mahdollistavat nykyisen kaltaisen palvelusektorin olemassaolon. 

Pakolaisasia on sitten toinen luku tässä kategoriassa. Osa pakolaisista pyrkii Suomeen vain ilmaisen ylläpidon takia, eivätkä edes pyri integroitumaan yhteiskuntaamme. Toki joukossa on myös niitä, joiden hätä on todellinen, jolloin apu heille on perusteltua. Tästä todellisesta apua tarvitsevasta pakolaisten joukosta löytyvät myös ne, jotka todella myös haluavat integroitua yhteiskuntaamme ja siirtyä työelämään tai yrittäjiksi mahdollisimman pikaisesti. 

 

Oikeampi tapa olisi pyrkiä auttamaan ihmisiä jo heidän lähtöalueillaan, jos se vain on suinkin mahdollista. Näin toimien olisi mahdollista vähentää tai jopa poistaa erheellisin perustein pyrkivien pakolaisten määrää nykyisestä. Lisäksi pakolaisille olisi mahdollista luoda Kanadan mallin kaltainen pisteytysjärjestelmä, jolloin saisimme jo valmiiksi peruskoulutettua ammattitatoista väestöä täydentämään omia markkinoitamme.

Olen noin 20 vuotta elänyt yhteiselämää olemalla naimisissa maahanmuuttajan kanssa, joten olen nähnyt myös ne karikot, joita maahanmuuttajat kokevat tässä yhteiskunnassa. Osa karikoista on sellaisia, että täytyy vain ihmetellä kuinka kukaan edes haluaa pyrkiä tähän maahan.