Mobiili, palveluiden mahdollistaja vai estäjä?

Palveluasiointi on juuri nyt murroksessa, missä palveluntuottajat siirtävät palvelujaan kilvan mobiiliaikakauteen. Bussiliput, junaliput, lentoliput, pankkiasiointi, ostaminen, myyminen, terveyspalvelut, virastoissa asioiminen, lupa-asiat, jne. Palveluiden pystytys ja ylläpito on nopeaa, eikä välineistön tarvitse olla viimeisen päälle, sillä palvelut on rakennettu käytettävksi normaalilla selaimella tai palvelua varten tehdyllä dedikoidulla sovelluksella. Usein palveluiden tarjoja mahdollistaa uusia palveluita kuluttajille esim. matkustaessaan vaikkapa ollessa itse joukkoliikennevälineessä työvälineenään vain oma älykännykkä.


Mikä on palveluiden kohderyhmä?

Kaikki tuntuu menevän eteenpäin huimaa vauhtia ja päivityksiä tipahtelee jopa päivittäin. Mutta muistavatko palveluiden tuottajat, että palveluiden käyttäjiä on monen tasoista, osa ei ole koskaan edes käyttänyt niitä älykännyköitä, kun taas osa on syntynyt älykännykkä kourassa (diginatiivit).


Meitä käyttäjiä on on todella laidasta laitaan, ainakin seuraavat 10-15 vuotta. Käyttäjistä tulee uusien ikäpolvien myötä valveutuneempia käyttäjiä, mutta emme voi sivuuttaa sitä ikäpolvea, joka ei ole yhtä kyvykäs käyttämään näitä "älykkäitä" laitteita.


Meidän on muistettava viedä tietoa palveluista ja niiden saatavuudesta myös tälle ryhmälle. Palveluiden yhdenvertainen käyttömahdollisuus tulee turvata myös tälle ryhmälle. Monasti tämä tarkoittaa sitä, että meidän on kädestä pitäen opastettava heitä, jotta he saavat tarvitsemansa palvelut.


Varsinkin terveyspalveluiden osalta ja Sote-uudistuksen kynnyksellä palveluiden saatavuuden varmistus on eriarvoisen tärkeää.


Kolutuksen oikea kohderyhmä?

Koulutus on tässä palveluiden saatavuuden varmistuksessa avainroolissa. Kuinka esim. palvelutalojen henkilökunta pystyy avustamaan siellä asuvia, jos hei eivät itsekään hallitse näitä laitteita?


Tämä murrosvaihe on sekä heille, jotka palveluita tarvitsevat että niille jotka palveluita tuottavat, haastellista aikaa. Juuri siksi koulutusta on tässä vaiheessa oltava tarjolla ihan kaikille ikäryhmille ja koulutuksen saatavuudesta on voitava jakaa tietoa myös perinteisiä kanavia käyttäen; sanomalehdet, radio, tv ja suusanallinen tiedon jakaminen vaikkapa kahvipöytäkeskustelun merkeissä.


Kenet tulisi kouluttaa?

Tämä koulutustarve on erityisen hastavaa ehkäpä juuri siksi, että tätä ei ole yleensä budjetoitu mihinkään, eikä tähän ole muutoinkaan panostettu, koska on katsottu, että hoitohenkilökunta ei tarvitse työtehtävissään tietotekniikan opetustatitoja.


Tosiasia kuitenkin on, että hoitohenkilökunta on yleensä juuri se henkilöryhmä, joka on eniten kanssakäymisissä juuri tämä eniten koulutusta tarvitsevan ryhmän kanssa.


Onko hoitohenkilökunnan tehtävänkuvaan sitten sisällytettävä myös tämä vastuu? Kyllä ja ei. Heidän pääasiallinen tehtävänsä on hoitaa terveydenhoidolliset asiat ja toissijaisesti, jos aikaa jää, muut asiat, kuten opastaminen.


Ennaltaehkäisystä säästöt

Jos asiaa ajatellaankin ennaltaehkäisevästä näkökulmasta, tämän asian hallitseminen rupeaa korostumaan, sillä tällä ennaltaehkäisevällä toiminnalla olisi mahdollista saada tarvittava apu jo ennenkuin se työllistää huomattavasti enemmän.


Ennakoivalla toiminnalla voidaan saavuttaa loppupeleissä huomatytavia säästöjä, koska siirrytään ns. tulipalojen sammuttamisesta vähemmän stressaavan ennakoivaan hoitamiseen. Tämä vähentää myös hoitohenkilökunnan stressiä ja sitä kautta vähentää heidän sairastumistaan. Osa ennakoivaa työtä, voi olla jo pelkästään se, että opastetaan juomaan lämpöisena aikana riittävästii vettä, jolloin mahdollinen elimistön kuivuminen voidaan välttää, eikä tarvita terveyskeskuksessa tai sairaalassa käyntiä lainkaan.


Neuvolajärjestelmästä elinikäinen

Meillä on erittäin hyvä pohja ennakoivasta hoitamisesta Neuvolajärjestelmän kautta, mutta se valitettavasti loppuu ennan aikuisuutta. Neuvolajärjestelmän uloittaminen koko eliniän kattavaksi, voisi tuoda mahdollisuuden ennakoida monia sairauksia jo huomattavan paljon aikaisemmin kuin nykyisin on mahdollista.


Tästä ennakoivasta toiminnasta syntyisivät myös ne mahdolliset säästöt terveydenhuollon osalta, joita mm. Soten kautta olemme hakemassa. Ennakoivaa toimintaa pystytään tänä päivänä tehostamaan siirtymällä näihin parjattuihin "älykkäisiin" laitteisiin.


Nykypäivän älykännykkä pystyy jo nyt yllättävän moneen analysointia vaativaan tehtävään. Näitä ominaisuuksia käyttävät tällä hetkellä lähinnä urheilijat, mutta soisin, että monet näistä ominaisuuksiata löytäisivät tiensä myös meidän kaikkien muiden käyttäjien mobiililaitteisiin.


Vaikka moni ei sitä uskokaan, niin tekoäly kykenee jo nyt analysoinnin varmemmin kuin ihminen, jos tarvittavat taustatiedot ovat saatavilla. Nykyiset älykännykät ja niihin kytketyt lisälaitteet ovat jo nyt itseoppivia, jolloin käyttäjän omat toimintatavat ovat niille myös oppimisalusta, jonka pohjalta ne ehdottavat erilaisien asioiden tekemistä, kuten taukojumppaa, ajankohtaa, jolloin lähteä liikkeelle, että ehtii perille muuttuneiden liikenneolosuhteiden takia, yms.


Tämä oppiva teknologia voi todellisuudessa suorittaa vaikka hälytyksen, jos jotain normaalista poikkeavaa esiintyy terveydentilan monitoroinnissa; hapenottokyky häiriintyy, veren sokeritasapaino häiriintyy, nestehukka, liikkumattomuus, poikkeuksellinen sydämen syke, jne. Kaikista näistä poikkeavuuksista voidaan asettaa käyttäjäkohtaiset raja-arvot, joiden ylittyessä älykännykkä tekee ennakoivia toimia, kuten, että se voi ilmoittaa, että nyt on aika juoda vettä... tai nyt on aika syödä, jotta veren sokeritasapaino... jne..


Tämä älyteknologia voidaan valjastaa osaksi elinikäistä neuvolajärjestelmää, jolloin jokaisen kohdalta on paras mahdollinen tieto tarjolla, kun sitä tarvitaan. Samalla turhat käynnit lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla vähenevät. Osa lääkärikäynneistä voidaan myös hoitaa käyttäen teknologian mahdollistamaa videoyhteyttä käyttäen.Janne Viljanen
7 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki