Miksi lähden ehdolle ALUEvaaleissa 2022 ?

Millainen on hyvä ehdokas? Järjestäen ennen vaaleja kaikki lupailevat vaikka mitä, jotta he miellyttäisivät äänestäjiä. Todellisuus on hieman toinen; kansanedustaja, kunnanvaltuutettu (tai mahdollinen maakuntavaltuutettu) ei  pysty yksinään päättämään mitään. Sama koskee kaikkia puolueita yksittäisenä puolueena, sillä meillä ei ole yksipuoluejärjestelmää, eikä mikään puolue tule saamaan ehdotonta enemmistöä yksissäkään vaaleissa. Ainoa tapa, jolla asioita todella saadaan eteenpäin on yhteistyökyky myös muiden puolueiden kanssa.

Miksi minä olisin hyvä vaihtoehto?

Pitkä kokemus asioiden maaliin saattamisesta

12-9-18-5702.jpg

Lähes 30 vuoden IT prosessien kehittämistyö-, projektityö- ja projektinjohtamistyökokemuksella voin sanoa, että kykenen myös nopeasti muuttuvassa tilanteessa järkiperäisten ja perusteltujen päätösten tekemiseen.

 

Pitkä kokemukseni antaa minulle kyvyn tarvittavaan yhteistyöhön. Aina päämäärän saavuttaminen ei ole helppoa ja joissakin tilanteissa kompromissiratkaisu on se mahdollistava tekijä maaliin pääsyyn. On kuitenkin muistettava, että hyvä perusta on kaikkien päätösten taustalla, eli tulee myös tilanteita, jolloin peli on puhallettava poikki. 

Yksityisyydensuoja ja yleinen tietoturva tärkeitä

Aiemmassa työssäni tehtäviini kuului mm. tietoturva- ja henkilötietosuoja-asiat. Kyseinen työ antoi minulle kyvyn reagoida näihin uhkiin riittävän ajoissa ja riittävällä prioriteetilla. Mahdolliset poikkeustilanteet näillä osa-alueilla on mahdollista saada hoidettua minimaalisin vahingoin.

 

Erityisen merkittäväksi tämä ymmärrys on muodostunut kevään 2021 pandemian aikana, sillä tietomurrot ja identiteettivarkaudet ovat kasvaneet merkittävästi, myös Suomessa.

Hyvinvointi ja palveluiden saatavuus

Kevään 2021 tilanne vaikuttaa siihen, kuinka Vantaan palveluita joudutaan muuttamaan tai mahdollisesti jopa karsimaan. Kuluvan vuoden aikana käydään läpi nykyisiä palveluita ja niiden tulevaisuutta. Tämä työ jatkuu myös seuraavalla valtuustokaudella.

Mitä ovat ne palvelut, jotka on lakkautettava ja ulkoistettava? Oman työkokemukseni mukaan kaikki muut palvelut ovat ulkoistettavissa, paitsi päätöksien tekeminen. Onko ulkoistaminen sitten järkevää, on usein se kriittisen keskustelun paikka.

Peruspalvelut voidaan hankkia ostopalveluna jatkossa. Ostopalvelu mahdollistaa paremmin myös laadun valvonnan ja puuttumisen palvelun tuottamisen epäkohtiin. Ostopalvelu rajoittuu varsinaiseen palveluun, ei turhaan byrokratiaan.

Yleisen jaksamisen ja toimintakyvyn turvaaminen

Työni ohella toimin pienyrittäjänä hyvinvointi- ja ravitsemuskonsultoinnin parissa. Pyrin parantamaan ihmisten yleistä jaksamista ja toimintakykyä opastaen parempiin elintapoihin. Yleinen hyvinvointi on meidän kaikkien oikeus.

Ulkomaalaiset opiskelijat ja työllistyminen

Suomessa opiskelee vuosittain noin 20 000 ulkomaalaista opiskelijaa. Vuosittain näistä suorittaa korkeakoulututkinnon noin 5000.  Osa näistä valmistuneista opiskelijoista haluaisi myös työskennellä Suomessa, mutta varsin usein se ei ole mahdollista. Syynä tähän työllistymiseen on usein kieli, mutta vielä useammin paikallinen byrokratia. Voisi olla myös harkinnan paikka tukea näitä opiskelijoita verotuksellisesti, jos he päättävät työllistyä Suomessa kaikista haasteista huolimatta.

On meidän kaikkien etu, että nämä hyvin koulutetut ja motivoituneet henkilöt pääsevät myös hyötykäyttämään osaamistaan Suomessa. Vaikka ulkomaalaiset opiskelijat maksavat lukukausimaksuja, osa opiskeluista maksetaan silti verovaroista, joten miksi emme tukisi näiden opiskelijoiden työllistymistä parhaamme mukaan. Heidän maksamansa opiskelumaksun he voisisivat vähentää verotuksessa ensimmäisten kahden työssäolovuoden aikana normaalina verovähennyksenä.

 

Itse tulen tekemään kaikkeni, että Vantaan alueen ulkomaalaisille opiskelijoille löytyy opiskelujen jälkeen myös se työpaikka.

Maahanmuutto ja pakolaiskysymys

Maahanmuuttoa on monenlaista, joita ei Suomessa nykyisin erotella toisistaan, vaan kaikki maahanmuuttajat niputetaan yhden ryhmän alle.

Työperäinen maahanmuutto on Suomelle ja myös Vantaalle elinehto tulevaisuudessa. Oma kantaväestömme pienenee kaiken aikaa, joten uusia veronmaksajia on pakkoa saada lisää, jotta meidän kaikkien hyvinvointimme voisi jatkua. Vain aktiiviset veronmaksajat mahdollistavat nykyisen kaltaisen palvelusektorin olemassaolon. 

Pakolaisasia on sitten toinen luku tässä kategoriassa. Osa pakolaisista pyrkii Suomeen vain ilmaisen ylläpidon takia, eivätkä edes pyri integroitumaan yhteiskuntaamme. Toki pakolaisten joukossa on myös niitä, joiden hätä on todellinen ja joille apu on perusteltua. Tästä todellisesta apua tarvitsevasta pakolaisten joukosta löytyvät myös ne, jotka todella myös haluavat integroitua yhteiskuntaamme ja siirtyä työelämään tai yrittäjiksi mahdollisimman pikaisesti. Näitä ihmisiä haluan olla auttamassa pääsemään mahdollisimman kivuttomasti mukaan tähän yhteiskuntaan.

 

Parempi ja tehokkaampi tapa olisi pyrkiä auttamaan ihmisiä jo heidän lähtöalueillaan. Näin toimien olisi mahdollista vähentää tai jopa poistaa väärin perustein pyrkivien pakolaisten määrää nykyisestä.

Olen noin 20 vuotta elänyt yhteiselämää olemalla naimisissa maahanmuuttajan kanssa, joten olen nähnyt myös ne karikot, joita maahanmuuttajat kokevat tässä yhteiskunnassa. Osa karikoista on sellaisia, että täytyy vain ihmetellä kuinka kukaan edes haluaa pyrkiä tähän maahan.

Kuka voi äänestää ALUEvaaleissa?

Jos olet Suomen, muun EU-valtion, Norjan tai Islannin kansalainen ja olet 18 vuotias viimeistään vaalipäivänä. Lisäksi kotikuntasi on ollut kyseinen äänestyskunta (Vantaa tai Kerava) viimeiset 51 päivää ennen vaalipäivää.

Jos olet minkä tahansa muun valtion kansalainen ja olet 18 vuotias viimeistään vaalipäivänä. Lisäksi kotikuntasi on ollut kyseinen äänestykunta viimeiset 51 päivää ennen vaaleja. Tämän lisäksi sinun on täytynyt asua Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta Suomessa.